Klachtenafhandeling

Klachtenafhandeling

We doen er alles aan om u naar volle tevredenheid te helpen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn / een klacht hebben, dan vragen we u vriendelijk om dat bij ons kenbaar te maken. Dit helpt ons om onze dienstverlening en service nog verder te verbeteren en zorgt ervoor dat we op de juiste wijze uw klacht / opmerking kunnen behandelen. U kunt dit doen door uw opmerkingen naar ons te sturen per e-mail (info@ikenik.nl), per post of per telefoon.

Onze klantenservice zal deze in ontvangst nemen en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Wij zullen uw klacht binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar IKenIK bij is  aangesloten. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Wettelijke uitleg herroeping

U heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 90 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (terug te draaien / te retourneren). De herroepingstermijn verstrijkt 90 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Ook kunt u hier kijken. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Echter.. IKenIK hanteert een retourtermijn van liefst 90 dagen!Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren is gratis als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer (zie de retourformulieren op https://www.ikenik.nl/retourneren/). Stuur je de producten op een andere manier retour? Dan betaalt u zelf de kosten.

Wanneer een meubelstuk moet worden opgehaald door de IKenIK Bezorgservice zijn de kosten á € 25,- voor rekening van de klant. Je kan een meubelstuk ook op eigen initiatief zelf terugsturen of terugbrengen naar het volgende adres; Hogeveldseweg 2a, 4041 CP te Kesteren. De directe kosten hiervoor komen dan voor jouw eigen rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Samenvattend

IKenIK vergoedt alle betalingen van u als consument (dus ook eventuele verzendkosten die werden voldaan bij het pláátsen van de bestelling die bij u in rekening gebracht zijn) voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u als consument de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor u als de consument. Wanneer u als consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft IKenIK de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen, maar in veel gevallen zullen we dat toch doen omdat we klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan.

Oval loader